PROMOTON Newsletter

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PROMOTON Biuro Promocji Kultury i Reklamy lub podmiot przez niego upoważniony, do celów informacyjnych i marketingowych związanych ze sprzedażą biletów uczestnictwa na wydarzenia artystyczne oraz uprawniające do skorzystania z innych usług oferowanych przez  PROMOTON Biuro Promocji Kultury i Reklamy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych i informacji handlowych z PROMOTON Biuro Promocji Kultury i Reklamy w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 roku)                             

* Wskazuje wymagane pola
Email Marketing Powered by Mailchimp